نظارت

نظارت ساختمانی


نکات طلایی درمورد نظارت ساختمان 

ساختمان سازی و ایجاد سازه های جدید یک کار تخصصی به شمار می رود که اهمیت بسیار زیادی دارد.

اگر نظارت روی کارهای ساختمانی انجام نشود، پروژه با موفقیت به نتیجه نمی رسد و یک سری مشکلات جدید ایجاد می شود.

نظارت ساختمان به یک سری کارهایی گفته می شود که به وسیله ناظر ساختمان برای اطمینان از کارهای ساختمانی و تاسیساتی که در پروانه، نقشه و قراردادها انجام می شود.

در این کار اصول مهندسی و ساختمانی رعایت می شود و موارد ایمنی برای حفاظت از کارگاه پیاده سازی می شود. در ادامه نکاتی را در این زمینه به شما می گوییم با ما همراه باشید.

 

نظارت بر اجرای ساختمان چه هدفی دارد؟ 

اما نظارت روی کارهای ساختمان سازی با چه هدفی انجام می شود و اصلا چرا باید این کار را انجام داد؟ هدف از نظارت بر اجرای ساختمان این است که آن را مدیریت کرد و همه مراحل آن از خاکبرداری تا اسکان در آن به درستی پیاده سازی شود و چنان چه مغایرتی ایجاد شد آن را برطرف کنند.

در واقع نظارت سبب می شود تا نقشه های طراحی شده که مهندس آن ها را تهیه کرده است به خوبی پیاده سازی شود.

در زمان مشاهده هر مدل مغایرتی که نقشه ها با هم دیگر دارند طی گزارش به مراجع مربوطه اطلاع داده شده و کارها درست شود.

اگر نظارت نباشد ممکن است مراحل ساختمان سازی با یک سری مشکلات روبه رو شود، پس هدف از انجام آن منظم سازی کارها و استفاده از مصالح و رعایت استانداردها می باشد.

 

نظارت چه مفهومی دارد؟ 

نظارت ساختمان را می توان تعابیر مختلفی کرد که در ادامه به آن ها می پردازیم:

 • ارزیابی و هماهنگی کارهای اجرای با نقشه های تاییده شده در شهرداری
 • تطابق کارهای اجرایی با مبانی فنی
 • بررسی و اجرای عملیات ها مطابق با استانداردها و مقررات ملی
 • رعایت نکات ایمنی در کارهای اجرایی
 • ارائه راهنمایی و مشاوره فنی به مجری در هنگام مشکلات
 • ارائه مشاوره مهندس طراح برای ایجاد تغییر در طرح های ابتدایی
 • ارائه گزارش به مراجع مرتبط
 • بررسی عوامل اجرایی با تجربه و صلاحیت انجام کار

 

مهندس ناظر کیست 

برای نظارت ساختمان، مهندس ناظر اهمیت زیادی دارد؟ اما مهندس ناظر کیست و چه کارهایی را انجام می دهد؟

مهندس ناظر به فردی حقیقی یا حقوقی می گویند که روی کارهای ساختمانی مانند معماری؛ تاسیسات برقی، مکانیکی و … نظارت می کند که مطابق با اصول و استانداردها به وسیله مجری انجام داده شود.

 

مفاهیم مختلف در مورد مهندس ناظر

مهندس ناظر ساختمان با همکاری افراد دیگر مثل مجری یا مالک، روی کارهای مختلف و برنامه ریزی های گوناگون نظارت می کند تا مراحل اجرایی و زمان شروع و اتمام کار به خوبی انجام شده باشد.

این کار با بررسی و تاکید روی اصول ساختمانی و نکات ایمنی انجام می شود و با در نظر گرفتن وسایل و تجهیزات مورد قبول پیاده سازی می شود. به خصوص برای انجام کارها در ارتفاعات زیاد باید استانداردها انجام شود.

یکی دیگر از کارهایی که مهندس ناظر باید انجام دهد بررسی مصالح ساختمانی است که به کار می رود، او باید تایید کند که آیا مصالح مطابق با استانداردها می باشد و کیفیت لازم را دارد یا خیر؟

مهندس ناظر یک سری کارهای فنی و عوامل اجرایی هم در کنار آن ارزیابی می کند و در صورت بروز هر گونه مشکل درخواست می دهد که آیا تغییرات انجام شود یا خیر؟

حتی اگر یک بخشی نیاز به انجام داشته باشد، مهندس ناظر از مجری می خواهد که آن را اصلاح کند.

 

مهندس ناظر چه مسئولیتی هایی را دارد؟

مهندس ناظر باید کارهای اجرایی ساختمان که زیر نظر او انجام می شود را بررسی کند و از جنبه های مختلف ساختمان را با ویژگی هایی مانند مندرج در پروانه، نقشه، محاسبات فنی و …. بررسی کند و در پایان کار هم با مدارک لازم، گواهی دهد. در واقع ناظر در آخر باید گزارش پایان کار را برای صدور پروانه به شهرداری بدهد.

مراحلی که در کار ساختمان باید انجام شوند به شرح ذیل هستند:

 1. پی ساختمان
 2. اسکلت کاری
 3. سفت کاری
 4. نازک کاری
 5. اتمام پروژه

 

مهندس ناظر باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

مهندس ناظر، همان طور که می دانید این وظیفه را دارد تا در اجرای نقشه و معماری، ارزیابی های لازم را انجام دهد.

وظایف مهندس و ویژگی هایی که باید داشته باشد در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 آورده شده است و آیین نامه اجرایی آن در مصوب 1375 تدوین شده است. با توجه به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وظایف و ویژگی های مهندس ناظر به شرح ذیل است:

 

 • نظارت بر کارهای اجرایی ساختمان با توجه به مشخصات مندرج در پروانه، نقشه و محاسبات فنی ضمیمه ای که با مسئولیت آن ها انجام می شود.
 • اعلائم تخلف یا هر گونه مشکل به شهرداری
 • ارائه گواهی مطابقت ساختمان با پروانه، محاسبات و نقشه
 • آشنایی با نقشه های برق، مکانیک و خواندن نقشه
 • آشنایی با مواد و تجهیزات برقی
 • آشنایی با مقررات ملی آیین نامه ها و اصول فنی اجرا و استانداردها
 • آشنایی با مبانی نظارت و تکنیک های لازم
 • آشنایی با سیستم های برقی قوی، متوسط و ضعیف
 • آشنایی با کارهای نصب و پیاده سازی و تعمیرات تاسیسات
 • آشنایی به برنامه ریزی و بررسی پروژه
 • آشنایی با طراحی تاسیسات برقی
 • برخورداری از روابط عمومی مناسب برای ارتباط موثر با مالک، طراح و مجری

 

تک ناظره یا چهار ناظره یعنی چه ؟

امروزه کارهایی که توسط سازمان نظام مهندسی به مهندسان داده می شود به صورت چهار ناظره یا یک ناظره است، یعنی این که سازه هایی که متراژ یا زیربنا کل آن ها زیر 1500 متر مربع باشد تک ناظره و اگر بیشتر از آن باشد چهار ناظره است.

نکته: این مورد برای شهر تهران است و می توانید در سایر شهرها کارکرد مختلف و دیگری داشته باشد که باید بررسی گردد.

 

تک ناظر چه وظایفی دارد؟

مهندس ناظر ساختمان تک ناظره یک سری کارهای مخصوص به خودش را انجام می دهد که با 4 ناظره تفاوت دارد.

همه مسئولیت هایی که روی نظارت ساختمان می باشد مانند سازه، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی و نقشه برداری توسط یک مهندس عمران صورت می گیرد و یا این که توسط مهندس معمار پیاده سازی می شود.

 

چهار ناظره چه وظایفی دارد؟

مسئولیت نظارت و کارهای اجرایی در این مدل به عهده 4 نفر است. یعنی یکی از افراد ناظر ساختمان که می تواند مهندس معمار یا ناظر باشد نه تنها وظایف فردی خودش را انجام می دهد، بلکه مسئولیت کار با سایر ناظرین را هم باید انجام دهد که به او ناظر هماهنگ کننده هم می گویند.

ناظر هماهنگ کننده، فردی شخصی حقیقی و یا حقیقی می باشد که پروانه اشتغال و تخصص لازم در معماری و عمران دارد که با توجه به خدمات مهندسان ساختمان، مسئولیت هماهنگی بین ناظران و مراجع دیگر بهره می گیرد.

این ناظر یک سری وظایف دیگری بر عهده می گیرد که از جمله آن ها می توان موارد زیر را گفت:

اواین وظیفه را دارد تا بین ناظر و مجری هماهنگی ایجاد کرده و مسئولیت ارزیابی و کنترل کمیت اجرای پروژه را هم برعهده بگیرد، به عبارتی ناظر هماهنگ کننده نماینده بقیه ناظر در انجام کار و ارتباط با مراجع مربوطه است.

از طرفی پس از صدور جواز ساختمانی و پیش از امضای برگه آغاز کار، ناظر هماهنگ کننده باید ملک را بررسی کرده تا ببینید خراب نشده باشد، همین طور پس از امضا شروع کار که ناظر آن را انجام می دهد، تمامی مسئولیت ها برای اجرای و تخریب درست و اصولی ساختمان را ناظر برعهده می گیرد. اما مسئولیت دیگر ناظرها با صدور پروانه شروع می گردد.

اگر به خواهیم به شما مثال بزنیم، مسئولیت مهندس ناظر برق در کارهای تخریباتی برای کنترل ایمنی و محل کنتور برق از جنبه آب و هوایی می باشد و کار مسئول مهندس مکانیک جا به جا کردن کنتورها و جمع کردن علمک های گاز و موارد دیگر است و همین طور با اتاق های کارگران را از نظر ایمنی بررسی کند.

 

درمورد کارهای 4 ناظره ارتباط دائمی ناظران با هم دیگر، حضور آن ها و برنامه ریزی مستمر سبب می شود تا کار به خوبی انجام شود. اگر مشکلی هم بین آن ها با مجاری ایجاد شود باید ناظر هماهنگ کننده وارد میدان شده و اختلافات را حل و فصل کند و اگر پذیرش نشود باید یک نفر به عنوان داور توسط طرفین تعیین شود تا کارهای لازم را انجام دهد.

 

نکات مهم برای نظارت ساختمان
 • شناسایی کارگاه: باید از نظر موقعیت و دسترسی مربوط بررسی شود و امکان تردد و نظارت را برای مهندس فراهم کند.
 • ارزیابی همجواری ها: از نظر کاربری، تراز پی، سیستم باربری، تعداد ساکنان، طبقات و … برای بررسی شود.
 • بررسی اطلاعات سازه ای: گودربرداری، کفایت نقشه ها، مجوز های قانونی پروژه و ارتفاع طبقات ساختمان و اسکلت بندی
 • بررسی تغییرات احتمالی اجرایی
 • ارزیابی توانایی و تخصص عوامل پروژه با تخصص آن ها

 

دستور شروع کار خدمات مهندسی پروژه

پس از ارزیابی و انجام کلی پروژه ها مهندس ناظر باید نسبت به انجام کار تاییدیه یا عدم تایید را ارائه دهد.

کار این عموما دو روز کاری طول می کشد و در زمان ارائه تاییدیه لازم، مهندس ناظر می تواند نسبت به انجام کارهای مختلف اقدام کند و کار را شروع نماید.

پس از این پروانه ساختمانی صادر و قرارداد انجام شد، مهندس ناظر در صورت صلاح دید و فراهم شدن شرایط کاری باید برگه تایید را دریافت کرده و کار را شروع کند.

با این برگه تعهدات قانونی و لازمه مهندس ناظر شروع می شود. در نتیجه پیش از انجام کارهای لازمه باید مالک آن ها را ارزیابی کند و برگه تایید را ارائه دهد.

 

شروع کارهای اجرایی پروژه

پس از این که برگه تایید شروع کار دریافت شد، کارهای اجرایی انجام می شود. این کارها با تخریب کردن ساختمان های قدیمی شروع می شود و با کارهای گود برداری و اسکلت بندی ساختمان ادامه پیدا می کند.

 

در زمان شروع پروژه اجرای ساختمان چه کارهایی انجام می شود؟

زمانی که کارهای اجرایی پروژه ساختمان آغاز می شود یک سری کارها باید انجام گردد.

اول از همه این که عمق خاکبرداری کنترل می شود، در بررسی نقشه های مصوب ناظر باید ارتفاع فونداسیون، بتن، کفسازی را برآورد کرده و عمق گودبرداری را مشخص کند.

کنترل بر و کف پروانه ساختمانی و نقشه های آن، در صورتی که مهندس ناظر در اندازه گیری توانایی نداشته باشد باید از شهرداری درخواست بازدید کارشناس بر و کف را کند.

همین طور باید جای ستون ها برای حذف نشدن پارکینگ را هم ارزیابی کند و در کنار آن جاهای دقیق ملک روی زمین، شیب طولی و عرضی و همین طور موارد دیگر مطابق با پروانه ها را ارزیابی نماید. در نتیجه مهندس معمار برای دقت بیشتر از مجری می خواهد که از مهندس نقشه بردار صاحب صلاحیت بهره بگیرد.

 

اجرای اسکلت نما و سفت کاری

پس از مراحل گفته شده یک سری دیگر از کارها در نظارت ساختمان باید به وسیله ناظر بررسی گردد که به شرح زیر هستند:

 1. کنترل محورهای عرضی و طولی ساختمان با توجه به نقشه ها
 2. کنترل پیاده سازی نقشه های پی
 3. کنترل مدل فولاد مورد استفاده
 4. بررسی مقاطع در محاسبات و اجرا
 5. کنترل و بررسی سقف ها
 6. کنترل ارتفاع هر کدام از طبقات مانند پارکینگ و …
 7. نصب اکسلت در ستون ها
 8. کنترل اجرای سفتکار
 9. بررسی بلوکاژ، ابعادها و اندازه های دیوارها و کد سقف با بررسی نازک کاری
 10. بررسی و کنترل اجرای دقیق تیغه های داخلی و اتصال بین آن ها

 

مهندس ناظر چه نقشه هایی را باید تحلیل کند؟

یک مهندس ناظر در جنبه های مختلفی از ساختمان نقش دارد، در نتیجه کاری که باید انجام دهد این است که مهارت های لازم را برای خواندن نقشه ها داشته باشد که این نقشه ها را می توان نقشه سازه، معماری، مکانیکی و برقی را نام برد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =