گروه معماری هشتگوش با هدف تولید علم و ارائه خدمات معماری از جمله مقالات معماری علم اطلاعات مدرن کلاسیک هایتک اکوتک پیدایش کیهانی مینیمال عکاسی octagon classic design fasade interior روشهای طراحی، اراِئه کلیه خدمات مهندسی به صورت طراحی ،نظارت و اجرا

مدلسازی کلیه پروژه های معماری به صورت 3max , revit

آموزش نرم افزارهای معماری