علی تفقدی زارع گروه معماری هشت گوش-علی تفقدی زارع

علی تفقدی زارع

بنیانگذار/موئسس/مدیرعامل

کارشناس ارشد معماری با بیش از 18 سال سابقه طراحی
دارای پروانه پایه 2 از وزارت مسکن و شهرسازی

علی جعفری نژاد

علی جعفری نژاد

هیئت مدیره

مهندس معمار
طراحی،سه بعدی و فاز 2

توسعه دهندگان
ریحانه فلاحتی معمار

ریحانه فلاحتی

Architect designer

مهندس معمار
طراحی،سه بعدی و فاز 2

گروه معماری هشت گوش-علی تفقدی زارع

Founder / CEO
گروه معماری هشت گوش-علی تفقدی زارع

Founder / CEO
تیم پشتیبانی

دفتر ما

فهرست